top of page

Colombianos Londres Group

Public·15 members
Meechie Chow
Meechie Chow

Hindi Mapigil Ang Tawag Ng Laman 2002


Chemotherapy. Ang paggagamot na ito ay gumagamit ng mga gamot na ibinibigay nang direkta sa ugat upang atakihin ang pagdami ng mga selula ng kanser. Ikaw ay malamang na tumanggap ng hindi bababa sa 2 magkaibang uri ng gamot.
hindi mapigil ang tawag ng laman 2002Bakit natin nasasabi na ito ay isang dahilan ng pagkasira ng kalikasan? Sa kadahilanan na ang mga puno ay isang parte na syang pumipigil para maiwasan ang pagguho ng bundok at para maiwasan ang baha. Ang Illegal Logging ay isang bagay na dapat na mahinto pero dahil may mga taong ang iniisip laman na kumita ay hindi na nagkaraoon ng konsensya na maisip na mas maraming tao ang nadadamay sa matinding pagbaha.


Isa sa mga batas sa ilalim ng PD 705 ay ang batas ukol sa selective logging, o ang pagpili lamang sa kung anong puno ang maaaring putulin at kung ano ang dapat iwanan. Ayon sa batas na ito, ang mga punong maaaring putulin ay yaong mga punong mayroong dyametrong 60 cm (sa bahagi ng puno na kasingtaas ng dibdib ng tao). Sa paraang ito, hindi tuluyang makakalbo ang lupain, na siyang tutulong sa pananatili ng magandang kondisyon ng lupa at para makaiwas sa pagguho ng lupain. Ang PD 705 ay inaprubahan noong Mayo 1975.


Wala akong anumang naramdaman, ngunit kinalaunan nang nag-iisa sa na ako sa aking silid sa hostel nagsimula akong magdasal at ang mga salita ng pasasalamat ay dumaloy mula sa akin na parang isang ilog. Kahit minsan, hindi ako nagdasal ng gaya nuon. Hindi ako makapaniwala sa mga salita ko. Nagulat ako ngunit napagtanto ko na ang payak at tunay na pagdadasal na ginawa ko sa kantina ilang oras lamang ang nakalipas ay dibdiban na tinanggap sa langit. At ang Panginoon ng langit at ng lupa ay tumahan sa akin.


Habang patuloy akong nakibahagi sa mga Protestanteng pagpupulong at pagdarasal, dumalo din ako sa Misang Katoliko, at sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa loob ng 2 taon, naintindihan ko at nabigkas ang bawat dasal ng 3 ritwal na ipinagdiriwang sa isang wikang hindi ko mabasa o maisulat. Isa na ako ngayong matapat na Katoliko hindi lamang dahil sa kinalakhan ko kundi dahil na din sa personal kong nadanasan at nakita ang kabaitan ng Panginoon.


Napaagang Panganganak (Premature Delivery) Ang napaagang panganganak ay tumutukoy sa pagsilang sa sinapupunan na sanggol sa ika-20 linggo at hindi pa umaabot sa ika-37 na linggo ng pagdadalantao. Hindi maginhawa ang pag-aalaga sa sanggol na maagang ipinanganak. Malaking dahilan ito sa pagkamatay ng bagong silang na sanggol. Hindi pa rin malaman ang 50% na dahilan kung bakit nangyayari ang napaagang panganganak. Sakop sa mga nalalaman na dahilan ang:


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page